Indmeldelse

Hvis du vil meldes til en af aktiviteterne i BHIC, skal du henvende dig til en kontaktperson for den aktivitet, du er interesseret i.

I aftaler så, hvordan og hvornår du kan starte. 

Nye medlemmer tilbydes en prøveperiode på 1 måned for børn med specialbehov og 2 gange for voksne før indmeldelse. (Hvis personen melder sig ind, vil der blive opkrævet kontingent fra starten af prøveperioden).

Indmeldelsesskemaet skal udfyldes med alle oplysninger og sendes til den person der står for medlemsregistreringen eller til kontaktpersonen for aktiviteten.

Indmeldelsesblanket
Indmeldelsesblanketten skal udfyldes og sendes til Daniel Qvist.
For de fleste aktiviteter skal du selv udfylde og videresende blanketten.
For enkelte aktiviteter er det kontaktpersonen, der udfylder og videresender indmeldelsesblanketten.