Om BHIC

BHIC blev startet i 1976 med idrætsgrenene boccia, svømning og gymnastik. Gennem årene er der udbygget med andre aktiviteter, efterhånden som der er opstået et behov.

BHIC er opbygget således, at hver aktivitet eller idrætsgren varetages i en afdeling – se under Afdelingsudvalg

De overordnede forhold vedrørende f.eks. økonomi og lån af lokaler varetages af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget og et medlem fra hvert afdelingsudvalg udgør tilsammen hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen er – næst efter generalforsamlingen – BHIC’s øverste myndighed.