Kontingent m.m.

Aktive medlemmer 400,00 kr. pr. halvår
Passive medlemmer 150 kr. pr. år

Indmeldelsesgebyr 60 kr.
Rykkergebyr 60 kr.

Foreningens CVR-nummer: 26416523